Tesis Otomasyonu

Tüm proses otomasyonuna yönelik çözümlerimiz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 

Çimento üretim Tesisleri İçin Proses Otomasyon Çözümleri

Çimento üretim tesisi proses kontrol otomasyon sistemi mühendislik çalışmaları, yazılım çalışmaları, devreye alma, sinyal testi ve enstrüman devreye alma çalışmaları PLC Eğitim & Danışmanın çözümleri arasındadır. Sahip olduğumuz proses bilgisi ile müşterilerimize detaylı çözümler sunmaktayız.

 • Hammadde, katkı ve kömür kırıcıları proses otomasyonu
 • Farin Değirmeni ve Silosu proses otomasyonu
 • Kömür değirmeni
 • Döner Fırın ve Brülör sistemleri
 • Soğutma sistemi
 • Çimento silosu otomasyonu
 • Tüm tesis devreye alma, sinyal testleri, enstrümantasyon

Atık Su Proses Otomasyonu ve Temiz Su Pompa İstasyonları Otomasyon Sistemleri

Atık Su arıtma proses otomasyonu için sistem tasarımı, yazılım çalışmaları, enstrümantasyon çalışmaları, test ve devreye alma çalışmaları PLC Eğitim & Danışmanlık’ın sunmuş olduğu hizmetlerdir. Bu doğrultuda Atık Su arıtma tesisinde bulunan tüm sistemler aşağıda listelenmiştir.

 • Kaba ve ince ızgaralar
 • Pompa sistemi
 • Çökeltme Havuzları
 • Çamur susuzlaştırma sistemi
 • Koku giderme sistemi

Temiz Su pompa istasyonu uzaktan izleme ve kontrolü otomasyonu kapsamında projeye özel efektif sistem tasarımları PLC Eğitim & Danışmanlık tarafından oluşturulmaktadır.

Düz Cam ve şişe Cam Otomasyon Sistemleri

Düz cam üretme sistemlerinin otomasyonu üzerine fırın, banyo ve soğutma hatlarının otomasyon sistemleri ve şişe Cam Fabrikaları için otomasyon sistem konfigürasyonlarının oluşturulması, otomasyon yazılımlarının hazırlanması, yazılım devreye alma çalışmalarının yürütülmesi, performans testlerinin yapılması PLC Eğitim & Danışmanlık bünyesindeki mühendislik hizmetleri olarak özetlenebilir.

 

Demir Çelik Sektörüne Özel Otomasyon Çözümleri

  

Demir Çelik Sektöründe otomasyon çalışmaları;

a. Buhar Kazanı Otomasyonu

b. Demir Çelik Hammadde Nakil Manipülasyon Otomasyonu

Demir Çelik Sanayisinde proses otomasyonu projelerinin tasarım ve gerçeklenme aşamasında tüm mühendislik hizmetleri PLC Eğitim & Danışmanlık tarafından gerçekleştirilmektedir.

Şeker Üretim Fabrikaları Proses Otomasyon Sistemleri

 

Şeker fabrikası proses otomasyon sistemleri tasarımların oluşturulması, yazılım çalışmaları, test ve devreye alma çalışmaları PLC Eğitim & Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen hizmetlerdir. Bu hizmetlere aşağıda özet olarak verdiğimiz daha önce yapmış olduğumuz çalışmaları referans etmek doğru olacaktır.

 • Planlı bakım çalışmaları kapsamında tüm şeker üretim prosesine ait bakım ve ilavelerin yapılması
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr